Handelsvilkår

FORBEHOLD:

PARABOLEKSPERTEN.DK FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE OG OPDATERE DE REGLER OG BETINGELSER, DER GÆLDER FOR DETTE WEBSITE. DET ER DERFOR VIGTIGT, AT DU LØBENDE HOLDER DIG ORIENTERET OM DER ER SKET ÆNDRINGER. PARABOLEKSPERTEN.DK TAGER FORBEHOLD FOR PRISFEJL, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER. SÅFREMT VI IKKE KAN IMØDEKOMME DIN ORDRE, HØRER DU FRA OS INDEN FOR 24 TIMER PÅ HVERDAGE. HJEMMESIDEN WWW.PARABOLEKSPERTEN.DK BLIVER OPDATERET LØBENDE.

Definitioner:

Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Paraboleksperten.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. Paraboleksperten.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:

På Paraboleksperten.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Paraboleksperten.dk via Kontakt Os

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:

For at lave en bestilling, trykkes der på "LÆG I KURV" når du er inde på varen. Enkelte varer kan have flere valgmuligheder som der skal tages stilling til inden der kan trykkes på "LÆG I KURV". Tryk på "Bestilling" under Indkøbskurv, for at komme videre til indtastning af personlige oplysninger samt betalings oplysninger.

EAN betaling:

Som udgangspunkt, er det kun stat, region og kommuner der kan købe på EAN-nr. hos Paraboleksperten.dk.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler: Navn, adresse, telefonnummer og email adresse med henblik på levering og evt. oprettelse af kontrakt til f.eks. Viasat, Canal Digital eller Boxer TV. Paraboleksperten.dk, Metalbuen 34 2750 Ballerup er den Dataansvarlige som opbevarer de givne oplysninger.
Persondataoplysningerne (navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato) bliver transmiteret ukrypteret til www.paraboleksperten.dk
Persondataoplysningerne (navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato) bliver opbevaret ukrypteret internt hos www.paraboleksperten.dk

Abonnementer:

Alle kontrakter indgås på dansk, når der oprettes abonnementer til enten Viasat, Canal Digital, Boxer TV eller andet.

Reklamation:

Paraboleksperten.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra modtagedato på fabrikations- og materialefejl (mangler), hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen eller kopi af denne, skal fremvises til Paraboleksperten.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Paraboleksperten.dk, enten via mail: kontakt@ddctv.dk eller på butikkens adresse: Paraboleksperten.dk, Metalbuen 34, 2750 Ballerup, inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

NB: Er reklamationen uberettiget, opkræver vi 299,- i testgebyr plus porto for forsendelser.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Paraboleksperten.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Paraboleksperten.dk's kontrol. Med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler, kan vi derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Paraboleksperten.dk. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Paraboleksperten.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Paraboleksperten.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

FORTRYDELSESRET:

MEDDELER KUNDEN PARABOLEKSPERTEN.DK AT KUNDEN HAR FORTRUDT SIT KØB SENEST 14 DAGE EFTER LEVERING, TILBAGEBETALER PARABOLEKSPERTEN.DK DET MODTAGNE BELØB. VARER DER RETURNERES UFRANCO ELLER PÅ EFTERKRAV, NÆGTES MODTAGELSE. VED RETURNERING BEDES DU BRUGE POST DANMARK - IKKE ALTERNATIVE PAKKE DISTRIBUTØRER. DA DET GØR DET MULIGT AT SPORE VAREN HVIS DEN SKULLE BLIVE VÆK UNDER RETURFORSENDELSE. VAREN SKAL RETURNERES I VÆSENTLIG SAMME STAND OG MÆNGDE I ORIGINAL EMBALLAGE - SAMMEN MED EN KOPI AF FAKTURAEN OG SKRIV VENLIGST TYDELIGT AT DU ØNSKER AT GØRE BRUG AF FORTRYDELSESRETTEN OG AT DU DERFOR ØNSKER AT FÅ TILBAGEBETALT DET INDBETALTE BELØB. VI ANBEFALER AT DU SENDER VAREN RETUR SOM FORSIGTIG PAKKE MED POST DANMARK. BETALINGEN FOR RETURFORSENDELSEN ER FOR KØBERS REGNING. ELLER RETURNERE VAREN PÅ BUTIKKENS ADRESSE, PARABOLEKSPERTEN.DK, Metalbuen 34, 2750 Ballerup DU KAN OGSÅ FORTRYDE DIT KØB VED AT NÆGTE MODTAGELSE AF FORSENDELSEN. DISSE RETURREGLER GÆLDER ALLE VARER SOLGT SOM FJERNSALG (TIL PRIVATE) - DET GÆLDER IKKE VARER AFHENTET I VOR BUTIK OG HELLER IKKE VARER SOLGT TIL VIRKSOMHEDER.

VED OPSIGELSE AF ABONNEMENT:

EFTER FORTRYDELSESRETTETS UDLØB (14 DAGE EFTER MODTAGELSE), ER PARABOLEKSPERTEN.DK IKKE LÆNGERE FORBRUGERENS AFTALEPART I FORHOLD TIL ABONNEMENTET OG OPSIGELSER MV. SKAL SÅLEDES RETTES DIREKTE TIL ABONNEMENTSUDBYDEREN.

Misbrug:

Misbrug af Paraboleksperten.dk medfører til politianmeldelse.